Cửa sổ chính của ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127991

Cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security chứa các thành phần giao diện cung cấp quyền truy cập đến các chức năng chính của ứng dụng.

Cửa sổ chính của ứng dụng được chia làm bốn phần (xem hình dưới đây):

 • Phần trên của cửa sổ chứa các thành phần giao diện cho phép bạn xem thông tin sau đây:
  • Chi tiết ứng dụng
  • Thống kê Kaspersky Security Network
  • Danh sách các tập tin chưa được xử lý
  • Danh sách các lỗ hổng bảo mật được phát hiện
  • Danh sách các tập tin được cách ly
  • Kho lưu trữ bản sao của các tập tin bị nhiễm virus đã được ứng dụng xóa
  • Báo cáo về các sự kiện đã xảy ra trong quá trình hoạt động tổng quát của ứng dụng hoặc của các thành phần riêng biệt, hoặc trong quá trình thực thi tác vụ
 • Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát cho phép bạn điều chỉnh hoạt động của các thành phần ứng dụng và việc hoàn tất các tác vụ. Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát được hiển thị khi bạn mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 • Thẻ Cấu hình cho phép bạn sửa các cấu hình ứng dụng mặc định.
 • Phần dưới của cửa sổ chứa các thành phần sau đây:
  • Nút main_help. Nhấn vào nút này để chuyển đến hệ thống trợ giúp của Kaspersky Endpoint Security.
  • Nút <SP2>main_support. Nhấn vào nút này để mở ra cửa sổ Hỗ trợ, có chứa thông tin về hệ điều hành, phiên bản hiện tại của Kaspersky Endpoint Security và liên kết đến các tài nguyên thông tin của Kaspersky.
  • Nút main_license / license_expired. Nhấn vào nút này để mở ra cửa sổ Bản quyền với thông tin về giấy phép hiện tại.
  • Nút main_notification / notification_critical / notification_important Nhấn vào nút này để mở ra cửa sổ Sự kiện chứa thông tin về các bản cập nhật khả dụng cũng như các yêu cầu truy cập vào tập tin và thiết bị.

   Nút này chỉ khả dụng khi có các yêu cầu truy cập hoặc bản cập nhật bị gỡ bỏ.

  Kiểm soát và Bảo vệ

  Cửa sổ chính của ứng dụng

Để mở cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security, thực hiện một trong các thao tác sau:

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.