Thông tin về mã kích hoạt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127994

Mã kích hoạt là một chuỗi chữ số đặc trưng gồm 20 ký tự Latinh và số mà bạn nhận được khi mua một giấy phép thương mại cho Kaspersky Endpoint Security.

Để kích hoạt ứng dụng với một mã kích hoạt, bạn cần kết nối Internet để truy cập đến các máy chủ kích hoạt của Kaspersky.

Khi ứng dụng được kích hoạt với một mã kích hoạt, khóa kích hoạt sẽ được cài đặt. Một khóa bổ sung chỉ có thể được cài đặt sử dụng một mã kích hoạt và không thể được cài đặt sử dụng một tập tin khóa hoặc theo gói đăng ký.

Nếu một mã kích hoạt bị mất sau khi kích hoạt ứng dụng, bạn có thể khôi phục lại mã kích hoạt đó. Bạn có thể cần một mã kích hoạt, chẳng hạn, để đăng ký một tài khoản Kaspersky CompanyAccount. Để khôi phục một mã kích hoạt, bạn phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.