Bước 2. Xác nhận gỡ bỏ ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44856

Bởi việc gỡ bỏ ứng dụng có thể phức tạp hóa việc bảo mật cho máy tính của bạn, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định gỡ bỏ ứng dụng. Để làm điều này, nhấn nút Gỡ bỏ.

Để dừng thủ tục gỡ bỏ ứng dụng bất cứ lúc nào, bạn có thể hủy bỏ hoạt động này bằng cách nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.