Thông tin về Chống virus cho thư điện tử

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128014

Chống virus cho thư điện tử sẽ quét các email đến và đi để phát hiện virus và các mối đe dọa khác. Thành phần này được khởi động cùng với Kaspersky Endpoint Security, liên tục hoạt động trong bộ nhớ máy tính và quét tất cả các email được gửi hoặc nhận qua giao thức POP3, SMTP, IMAP, MAPI, và NNTP. Nếu không phát hiện mối đe dọa nào trong email, email đó sẽ có thể được truy cập và / hoặc xử lý.

Khi phát hiện một mối đe dọa trong một email, Chống virus cho thư điện tử sẽ thực hiện hành động sau:

  1. Xác định loại đối tượng được phát hiện trong email (ví dụ như trojan).
  2. Email sẽ được gán một trong các trạng thái sau:
    • Có khả năng bị nhiễm. Trạng thái này được gán nếu tác vụ quét không thể xác định liệu email đó có bị nhiễm hay không. Email có thể chứa một phần mã giống với một virus hoặc phần mềm độc hại khác, hoặc một bản sửa đổi của một virus đã biết.
    • Bị nhiễm. Trạng thái này được gán cho một đối tượng nếu tác vụ quét email phát hiện một phần mã của một virus đã biết được bao gồm trong cơ sở dữ liệu chống virus của Kaspersky Endpoint Security.
    • Không tìm thấy. Trạng thái này được gán cho một đối tượng nếu tác vụ quét email không phát hiện được virus hay các mối đe dọa khác.

Sau đó, ứng dụng sẽ chặn email, hiển thị một thông báo về đối tượng được phát hiện (nếu điều này được quy định trong cấu hình thông báo), và thực hiện hành động được quy định trong cấu hình Chống virus cho thư điện tử.

Thành phần này tương tác với trình khách email được cài đặt trên máy tính. Một phần mở rộng nhúng có thể được sử dụng cho trình khách email Microsoft Office Outlook®, cho phép bạn tinh chỉnh cấu hình quét email. Phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử sẽ được nhúng trong trình khách Microsoft Office Outlook trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Hoạt động của Chống virus cho thư điện tử sẽ được thể hiện qua biểu tượng ứng dụng được hiển thị trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ. Khi Chống virus cho thư điện tử đang quét một email, biểu tượng ứng dụng sẽ được đổi thành quét email.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.