Tạo một tác vụ cục bộ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128156

Để tạo một tác vụ cục bộ:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Chọn máy tính mà bạn muốn tạo một tác vụ cục bộ.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Trong menu ngữ cảnh của máy khách, chọn mục Tất cả tác vụ Tạo tác vụ.
  • Trong menu ngữ cảnh của máy khách, chọn Thuộc tính, và trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên máy tính> được mở ra, trên thẻ Tác vụ, nhấn nút Thêm.
  • Trong danh sách thả xuống Đề xuất xử lý, chọn Tạo tác vụ.

  Trình hướng dẫn Tác vụ sẽ được bắt đầu.

 6. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Tác vụ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.