Mã hóa ổ cứng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 137268

Nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows for Workstations, các công nghệ BitLocker Drive Encryption và Kaspersky Disk Encryption có thể được sử dụng để mã hóa. Nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho Máy chủ Tập tin, chỉ công nghệ BitLocker Drive Encryption là có thể được sử dụng.

Mục này chứa thông tin về việc mã hóa các ổ cứng và chỉ dẫn về cách để thiết lập và thực hiện tác vụ mã hóa các ổ cứng sử dụng Kaspersky Endpoint Security và tiện ích Bảng điều khiển Kaspersky Endpoint Security.

Trong mục này:

Thông tin về mã hóa ổ cứng

Mã hóa các ổ cứng sử dụng công nghệ Kaspersky Disk Encryption

Mã hóa ổ cứng sử dụng công nghệ Mã hóa Ổ đĩa BitLocker

Tạo một danh sách các ổ cứng được loại trừ khỏi tác vụ mã hóa

Giải mã ổ cứng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.