Bảo vệ tài nguyên hệ điều hành và dữ liệu danh tính

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 39271

Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng có chức năng quản lý các quyền của ứng dụng trong việc thực hiện hành động đối với nhiều hạng mục tài nguyên hệ điều hành và dữ liệu danh tính.

Các chuyên gia Kaspersky đã thiết lập sẵn các hạng mục tài nguyên được bảo vệ. Bạn không thể sửa hoặc xóa các hạng mục tài nguyên được bảo vệ được thiết lập sẵn hoặc tài nguyên được bảo vệ nằm trong các hạng mục này.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau:

  • Bổ sung một hạng mục tài nguyên được bảo vệ mới.
  • Bổ sung một tài nguyên được bảo vệ mới.
  • Tắt tính năng bảo vệ một tài nguyên.

Trong mục này:

Bổ sung một hạng mục tài nguyên được bảo vệ

Bổ sung một tài nguyên được bảo vệ

Tắt tính năng bảo vệ tài nguyên

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.