Dịch vụ thông báo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 126005

Mục này chứa thông tin về dịch vụ thông báo cảnh báo cho người dùng về các sự kiện trong hoạt động của Kaspersky Endpoint Security, và cũng chứa chỉ dẫn để cấu hình các tham số thông báo.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về thông báo Kaspersky Endpoint Security

Thiết lập dịch vụ thông báo

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.