Gia hạn giấy phép

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128000

Khi giấy phép của bạn sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn cho nó. Điều này đảm bảo máy tính của bạn luôn được bảo vệ sau khi hết hạn giấy phép hiện tại và cho đến khi bạn kích hoạt ứng dụng theo một giấy phép mới.

Để gia hạn giấy phép:

  1. Nhận một mã kích hoạt hoặc tập tin khóa mới cho ứng dụng.
  2. Thêm một khóa bổ sung với mã kích hoạt hoặc tập tin khóa mà bạn vừa nhận.

Một khóa bổ sung sẽ được thêm. Nó sẽ trở thành kích hoạt khi giấy phép hết hạn.

Có thể sẽ mất một thời gian để khóa được cập nhật từ trạng thái bổ sung sang kích hoạt do phân phối tải giữa các máy chủ kích hoạt của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.