Cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun phần mềm ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34566

Phần này chứa thông tin về việc cập nhật mô-đun ứng dụng và cơ sở dữ liệu (còn gọi là "cập nhật"), và hướng dẫn cách để thiết lập cấu hình cập nhật.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về các bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

Thông tin về nguồn cập nhật

Thiết lập cấu hình cập nhật

Bắt đầu và dừng một tác vụ cập nhật

Khôi phục lại bản cập nhật gần nhất

Thiết lập cấu hình máy chủ proxy

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.