Tạo và sử dụng một tập tin thiết lập

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134486

Một tập tin thiết lập với cấu hình của Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn thực hiện các tác vụ sau:

 • Thực hiện cài đặt cục bộ Kaspersky Endpoint Security thông qua dòng lệnh với các cấu hình được thiết lập sẵn.

  Để làm điều này, bạn phải lưu lại tập tin thiết lập trong cùng thư mục đặt gói phân phối.

 • Thực hiện cài đặt từ xa Kaspersky Endpoint Security thông qua Kaspersky Security Center với các cấu hình được thiết lập sẵn.
 • Di chuyển cấu hình của Kaspersky Endpoint Security từ một máy tính sang máy tính khác.

Để tạo một tập tin thiết lập:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

  Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Cấu hình quản lý, nhấn nút Lưu.

  Điều này sẽ mở ra cửa sổ Vui lòng lựa chọn một tập tin thiết lập tiêu chuẩn trong Microsoft Windows.

 4. Nhập đường dẫn mà bạn muốn lưu lại tập tin thiết lập, và nhập tên của nó.

  Để sử dụng tập tin thiết lập để cài đặt cục bộ hoặc từ xa Kaspersky Endpoint Security, bạn phải đặt tên cho nó là install.cfg.

 5. Nhấp vào nút Lưu.

Để nhập cấu hình của Kaspersky Endpoint Security từ một tập tin thiết lập:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

  Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Cấu hình quản lý, nhấn nút Nạp.

  Điều này sẽ mở ra cửa sổ Vui lòng lựa chọn một tập tin thiết lập tiêu chuẩn trong Microsoft Windows.

 4. Nhập đường dẫn đến tập tin thiết lập.
 5. Nhấn nút Mở.

Tất cả giá trị của cấu hình Kaspersky Endpoint Security sẽ được đặt theo tập tin thiết lập được chọn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.