Thiết lập cấu hình máy chủ proxy

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128099

Để thiết lập cấu hình máy chủ proxy:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn Cập nhật.

  Cấu hình Cập nhật Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Máy chủ proxy, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Cấu hình máy chủ proxy sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Cấu hình máy chủ proxy, chọn hộp kiểm Sử dụng máy chủ proxy.
 5. Quy định cấu hình máy chủ proxy.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn cũng có thể thiết lập cấu hình máy chủ proxy trong cửa sổ chính của ứng dụng, trên thẻ Cấu hình, trong mục Cấu hình nâng cao.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.