Thiết lập cấu hình Kaspersky Endpoint Security

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128154

Để thiết lập cấu hình Kaspersky Endpoint Security:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Chọn máy tính mà bạn muốn thiết lập cấu hình Kaspersky Endpoint Security.
 5. Trong menu ngữ cảnh của máy khách, chọn Thuộc tính.

  Một cửa sổ thuộc tính máy khách sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ thuộc tính máy khách, chọn phần Ứng dụng.

  Một danh sách các ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên máy khách sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ thuộc tính máy khách.

 7. Chọn ứng dụng Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows.
 8. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn Thuộc tính từ menu ngữ cảnh của Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows.
  • Nhấn nút Thuộc tính ở dưới danh sách các ứng dụng Kaspersky.

  Cửa sổ Cấu hình ứng dụng Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows sẽ được mở ra.

 9. Trong mục Cấu hình nâng cao, thiết lập cấu hình cho Kaspersky Endpoint Security cũng như các cấu hình báo cáo và lưu trữ.

  Các mục khác của cửa sổ Cấu hình ứng dụng Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows cũng giống như các mục ứng dụng tiêu chuẩn của Kaspersky Security Center. Một mô tả về những mục này cũng được cung cấp trong Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center.

  Nếu một ứng dụng phải tuân thủ một chính sách cấm các thay đổi đến những cấu hình cụ thể, bạn sẽ không thể sửa chúng trong khi thiết lập cấu hình ứng dụng trong mục Cấu hình nâng cao.

 10. Để lưu lại các thay đổi, trong cửa sổ Cấu hình ứng dụng Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows, nhấn nút OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.