Sửa một quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123494

Để sửa một quy tắc mã hóa cho một ổ đĩa di động:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn sửa một quy tắc mã hóa ổ đĩa di động.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa ổ đĩa di động.
 7. Trong danh sách các ổ đĩa di động đã được thiết lập quy tắc mã hóa, chọn một mục tương ứng với ổ đĩa di động mà bạn cần.
 8. Nhấn vào nút Thiết lập quy tắc để sửa quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động được chọn.

  Menu ngữ cảnh của nút Thiết lập quy tắc sẽ được mở ra.

 9. Trong menu ngữ cảnh của nút Thiết lập quy tắc, chọn hành động được thực hiện bởi Kaspersky Endpoint Security trên các tập tin được lưu trữ trên ổ đĩa di động được chọn.
 10. Nhấn OK để lưu thay đổi.

Các quy tắc mã hóa ổ đĩa di động vừa được thay đổi sẽ được áp dụng cho các ổ đĩa di động kết nối đến bất kỳ máy tính nào được kiểm soát bởi chính sách đã thay đổi của Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.