Bổ sung một tài nguyên được bảo vệ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133782

Để bổ sung một tài nguyên được bảo vệ:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Tài nguyên.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Bảo vệ tài nguyên trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

 4. Ở phần bên trái của thẻ Bảo vệ tài nguyên, chọn một mục hoặc hạng mục tài nguyên được bảo vệ để bổ sung một tài nguyên được bảo vệ mới.
 5. Nhấn nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn loại tài nguyên mà bạn muốn bổ sung:
  • Tập tin hoặc thư mục.
  • Khóa registry.

  Cửa sổ Bảo vệ tài nguyên sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Bảo vệ tài nguyên, nhập tên của tài nguyên được bảo vệ vào trường Tên.
 7. Nhấn nút Duyệt.
 8. Trong cửa sổ được mở ra, nhập cấu hình cần thiết tùy thuộc vào kiểu tài nguyên được bảo vệ mà bạn muốn bổ sung. Nhấn OK.
 9. Trong cửa sổ Bảo vệ tài nguyên, nhấn OK.

  Một đề mục mới sẽ xuất hiện trong danh sách các tài nguyên được bảo vệ thuộc hạng được chọn trên thẻ Bảo vệ tài nguyên.

 10. Trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng, nhấn OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Sau khi bạn thêm một tài nguyên được bảo vệ, bạn có thể sửa hoặc xóa nó bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hoặc Gỡ bỏ ở góc trên bên trái của thẻ Bảo vệ tài nguyên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.