Thông tin về tác vụ Kiểm tra Tính Toàn vẹn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134119

Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm tra mô-đun ứng dụng trong thư mục cài đặt ứng dụng để phát hiện hư hỏng hoặc sửa đổi. Nếu một mô-đun ứng dụng có một chữ ký điện tử sai, mô-đun đó sẽ được coi là bị hỏng.

Sau khi tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn được bắt đầu, tiến trình hoàn tất của nó sẽ được hiển thị trong trường cạnh tên của các tác vụ trong mục Tác vụ trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security.

Kết quả của tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn được ghi lại trong báo cáo.

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.