Bật chế độ lưu động để truy cập các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123492

Để bật chế độ lưu động để truy cập các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn bật chế độ lưu động để truy cập các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa ổ đĩa di động.
 7. Chọn hộp kiểm Chế độ lưu động.

  Chế độ lưu động có thể được sử dụng để mã hóa tất cả các tập tin, hoặc chỉ các tập tin mới.

 8. Nhấn OK.
 9. Áp dụng chính sách.

  Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

 10. Kết nối ổ đĩa di động đến thiết bị được áp dụng chính sách Kaspersky Security Center.
 11. Xác nhận thao tác mã hóa ổ đĩa di động.

  Thao tác này mở ra một cửa sổ trong đó bạn có thể tạo một mật khẩu cho Portable File Manager.

 12. Nhập một mật khẩu đáp ứng được yêu cầu về độ bảo mật và xác nhận nó.
 13. Nhấn OK.

Kaspersky Endpoint Security sẽ mã hóa các tập tin trên một ổ đĩa di động theo các quy tắc mã hóa được quy định trong chính sách của Kaspersky Security Center. Portable File Manager được sử dụng để làm việc với các tập tin mã hóa cũng sẽ được ghi vào ổ đĩa di động.

Sau khi đã bật chế độ lưu động, bạn có thể truy cập các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động được kết nối đến một máy tính không có chức năng mã hóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.