Quét các tập tin hỗn hợp được đính kèm email

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128886

Để thiết lập quét các tập tin hỗn hợp được đính kèm email:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho thư điện tử sẽ được mở ra.

 4. Chọn thẻ Tổng quát.
 5. Thực hiện hành động sau trong mục Quét các tập tin hỗn hợp:
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử bỏ qua các tập nén được đính kèm email, hãy xóa hộp kiểm Quét tập tin đính kèm.
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử bỏ qua các tập tin đính kèm email lớn hơn N megabyte, hãy chọn hộp kiểm Không quét tập nén lớn hơn N MB. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy quy định kích cỡ tập nén tối đa trong trường đối diện tên của hộp kiểm.
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử quét các tập tin đính kèm email cần nhiều hơn N giây để quét, hãy xóa hộp kiểm Không quét tập tin nhiều hơn N giây.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.