Hỗ trợ kỹ thuật qua Kaspersky CompanyAccount

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 68417

Kaspersky CompanyAccount là một cổng thông tin cho các công ty sử dụng ứng dụng của Kaspersky. Cổng thông tin Kaspersky CompanyAccount được thiết kế để hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các chuyên gia Kaspersky qua các yêu cầu điện tử. Bạn có thể sử dụng cổng thông tin Kaspersky CompanyAccount để theo dõi trạng thái của các yêu cầu điện tử của mình và lưu lại một lịch sử các yêu cầu này.

Bạn có thể đăng ký tất cả các nhân viên của doanh nghiệp mình trong một tài khoản duy nhất trên Kaspersky CompanyAccount. Một tài khoản duy nhất sẽ cho phép bạn quản lý tập trung các yêu cầu điện tử từ những nhân viên được đăng ký đến Kaspersky, đồng thời quản lý các đặc quyền của những nhân viên này thông qua Kaspersky CompanyAccount.

Cổng thông tin Kaspersky CompanyAccount được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Bồ Đào Nha
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Nhật

Để tìm hiểu thêm về Kaspersky CompanyAccount, hãy truy cập website Hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.