Bật hoặc tắt việc truyền tải các tập tin kết xuất và dấu vết đến Kaspersky

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131196

Để bật hoặc tắt việc truyền tải các tập tin kết xuất và dấu vết đến Kaspersky:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

  Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Chế độ hoạt động, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chế độ hoạt động sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Chế độ hoạt động, chọn hộp kiểm Cho phép ghi tập tin dump để cho phép ứng dụng ghi các tập tin kết xuất ứng dụng.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn hộp kiểm Gửi tập tin dump và dấu vết đến Kaspersky Lab nếu bạn muốn ứng dụng hiển thị lời nhắc trong cửa sổ Gửi thông tin Hỗ Trợ Kỹ Thuật đến máy chủ để gửi các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết đến Kaspersky để phân tích lý do xảy ra lỗi ứng dụng ở lần ứng dụng được khởi động tiếp theo.
  • Nếu không, hãy xóa hộp kiểm Gửi tập tin dump và dấu vết đến Kaspersky.
 6. Nhấn OK trong cửa sổ Chế độ hoạt động.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu trong cửa sổ chính của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.