Thay đổi trạng thái của một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128033

Để thay đổi trạng thái của một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Lựa chọn Bật Kiểm soát ứng dụng khởi động để có thể sửa cấu hình của thành phần này.
 4. Chọn quy tắc có trạng thái mà bạn muốn sửa.
 5. Trong cột Trạng thái, thực hiện các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật một quy tắc, chọn hộp kiểm đối diện với quy tắc đó.
  • Nếu bạn muốn tắt một quy tắc, xóa hộp kiểm đối diện với quy tắc đó.
 6. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.