Sửa đổi một nhóm tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123280

Khi một ứng dụng được khởi động lần đầu tiên, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động đặt ứng dụng đó vào một nhóm tin tưởng. Bạn có thể di chuyển ứng dụng sang một nhóm tin tưởng khác một cách thủ công nếu cần thiết.

Các chuyên gia Kaspersky không khuyến khích di chuyển ứng dụng từ một nhóm tin tưởng được gán tự động sang một nhóm tin tưởng khác. Thay vào đó, bạn có thể sửa các quy tắc cho một ứng dụng riêng lẻ.

Để thay đổi nhóm tin tưởng mà ứng dụng đã được tự động gán bởi Kaspersky Endpoint Security khi ứng dụng khởi chạy lần đầu tiên:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Ứng dụng.

  Thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng trong cửa sổ Ứng dụng sẽ được mở ra.

 4. Chọn ứng dụng liên quan trên thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Phải chuột để hiển thị menu ngữ cảnh của ứng dụng. Trong menu ngữ cảnh của ứng dụng, chọn Di chuyển đến nhóm ® <tên nhóm>.
  • Để mở menu ngữ cảnh, nhấn vào liên kết Tin tưởng / Hạn chế mức thấp / Hạn chế mức cao / Không Tin tưởng. Trong menu ngữ cảnh, chọn nhóm tin tưởng được yêu cầu.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.