Ẩn các đề mục trong danh sách các lỗ hổng bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128113

Bạn có thể ẩn một đề mục lỗ hổng bảo mật được chọn. Kaspersky Endpoint Security sẽ gán trạng thái Ẩn đến các đề mục được chọn trong danh sách các lỗ hổng bảo mật và đánh dấu nó là đã ẩn. Sau đó bạn có thể lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo giá trị trạng thái Ẩn.

Để ẩn một đề mục trong danh sách các lỗ hổng bảo mật:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Cách ly để mở cửa sổ Lưu trữ.
 3. Trong cửa sổ Lưu trữ, chọn thẻ Lỗ hổng bảo mật.

  Thẻ Lỗ hổng bảo mật chứa danh sách các lỗ hổng bảo mật mà Kaspersky Endpoint Security đã phát hiện trong tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

 4. Trong danh sách các lỗ hổng bảo mật, chọn mục về lỗ hổng bảo mật mà bạn muốn ẩn.

  Một phần chứa thông tin về lỗ hổng bảo mật cùng khuyến nghị cách khắc phục nó sẽ được mở ra ở cuối danh sách các lỗ hổng bảo mật.

 5. Nhấn nút Ẩn.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ gán trạng thái Ẩn cho lỗ hổng bảo mật được lựa chọn. Các đề mục về lỗ hổng bảo mật với trạng thái Ẩn sẽ được di chuyển đến cuối danh sách các lỗ hổng bảo mật và được bôi xám.

 6. Để ẩn một đề mục của một lỗ hổng bảo mật trong danh sách các lỗ hổng bảo mật, chọn hộp kiểm Ẩn ở đầu danh sách.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.