Bật hoặc tắt công nghệ Khử nhiễm Cao cấp cho máy trạm

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128146

Để bật hoặc tắt công nghệ Khử nhiễm Cao cấp cho máy trạm:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Bảo vệ Chống virus.

    Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Trong phần bên phải của cửa sổ, thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Chọn Cho phép Công nghệ khử mã độc nâng cao để bật công nghệ khử nhiễm cao cấp.
    • Xóa Cho phép Công nghệ khử mã độc nâng cao để tắt công nghệ khử nhiễm cao cấp.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Khi tác vụ Khử nhiễm Cao cấp được bắt đầu thông qua Kaspersky Security Center, phần lớn các chức năng của hệ điều hành sẽ tạm thời không khả dụng đối với người dùng. Máy trạm sẽ được khởi động lại sau khi tác vụ đã hoàn tất.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.