Quản lý danh sách các lỗ hổng bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 136993

Khi quản lý danh sách các lỗ hổng bảo mật, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

 • Xem danh sách các lỗ hổng bảo mật.
 • Bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật một lần nữa sau khi cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng.
 • Xem thông tin chi tiết về lỗ hổng bảo mật và các cách để sửa nó trong một phần riêng.
 • Ẩn các đề mục được chọn trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.
 • Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo cấp độ quan trọng.
 • Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo các giá trị trạng thái Đã sửa và Ẩn.

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động sau khi quản lý dữ liệu trong bảng:

 • Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo giá trị cột hoặc theo điều kiện bộ lọc tùy chỉnh.
 • Sử dụng chức năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật.
 • Sắp xếp các đề mục trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.
 • Thay đổi thứ tự và sắp xếp các cột được hiển thị trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.
 • Ghép chung các đề mục trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.

Trong mục này:

Thông tin về danh sách các lỗ hổng bảo mật

Bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật một lần nữa

Sửa lỗ hổng bảo mật

Ẩn các đề mục trong danh sách các lỗ hổng bảo mật

Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo mức độ nghiêm trọng

Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo các giá trị trạng thái Đã sửa và Ẩn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.