Hạn chế của chức năng mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130984

Việc tạo phân vùng mới trên các ổ cứng được mã hóa hay định dạng lại phân vùng hiện tại của các ổ cứng được mã hóa có thể gây mất dữ liệu trên các ổ cứng này.

Mã hóa ổ cứng sử dụng công nghệ Kaspersky Disk Encryption sẽ không thể được sử dụng cho các ổ cứng không đáp ứng được yêu cầu về phần cứng và phần mềm.

Kaspersky Endpoint Security sẽ không hỗ trợ các thiết lập sau:

  • Tiện ích nạp khởi động được đặt trên một ổ đĩa, còn hệ điều hành được đặt trên một ổ đĩa khác.
  • Hệ thống chứa phần mềm nhúng thuộc chuẩn UEFI 32.
  • Công nghệ Intel® Rapid Start Technology và các ổ đĩa có phân vùng ngủ đông, kể cả khi Intel® Rapid Start Technology đã bị tắt.
  • Các ổ đĩa trong định dạng MBR với nhiều hơn bốn phân vùng mở rộng.
  • Tập tin swap được đặt trên một ổ đĩa không phải ổ đĩa hệ thống.
  • Hệ thống đa khởi động với nhiều hệ điều hành được cài đặt cùng nhau.
  • Các phân vùng động (chỉ các phân vùng chính mới được hỗ trợ).
  • Các ổ đĩa có dưới 2% không gian ổ đĩa không phân mảnh tự do.
  • Các ổ đĩa có kích cỡ khu vực (sector) khác với 512 byte hoặc 4096 byte giả lập 512 byte.
  • Các ổ đĩa lai.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.