Thông tin về các thiết bị được tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123281

Thiết bị được tin tưởng là các thiết bị mà những người dùng được quy định trong cấu hình thiết bị được tin tưởng có thể truy cập vào bất cứ lúc nào.

Các hành động sau có thể được thực hiện khi làm việc với các thiết bị được tin tưởng:

  • Thêm thiết bị vào danh sách các thiết bị được tin tưởng.
  • Thay đổi người dùng và / hoặc nhóm người dùng được phép truy cập thiết bị được tin tưởng.
  • Xóa thiết bị khỏi danh sách các thiết bị được tin tưởng.

Nếu bạn đã thêm một thiết bị vào danh sách các thiết bị được tin tưởng và tạo một quy tắc chặn hoặc hạn chế truy cập cho loại thiết bị này, Kaspersky Endpoint Security sẽ quyết định có nên cấp quyền truy cập đến thiết bị hay không dựa vào việc nó có tên hay không trong danh sách các thiết bị được tin tưởng. Việc có tên trong danh sách các thiết bị được tin tưởng sẽ có ưu tiên cao hơn so với một quy tắc truy cập.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.