Sửa cấu hình được sử dụng để chặn một máy tính tấn công.

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133746

Để sửa cấu hình được sử dụng để chặn một máy tính tấn công:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Ngăn chặn tấn công mạng.

  Cấu hình của Ngăn chặn tấn công mạng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Chọn hộp kiểm Thêm máy tính tấn công vào danh sách các máy tính bị chặn trong.

  Nếu hộp kiểm này được chọn, khi phát hiện một nỗ lực tấn công mạng, Ngăn chặn tấn công mạng sẽ chặn lưu lượng mạng từ máy tính tấn công trong một khoảng thời gian được quy định. Điều này sẽ tự động bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng có thể có trong tương lai từ cùng một địa chỉ.

  Nếu hộp kiểm này bị xóa, khi phát hiện một nỗ lực tấn công mạng, Ngăn chặn tấn công mạng sẽ không tự động bật tính năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng có thể có trong tương lai từ cùng một địa chỉ.

 4. Thay đổi khoảng thời gian trong đó một máy tính tấn công bị chặn trong trường cạnh hộp kiểm Thêm máy tính tấn công vào danh sách các máy tính bị chặn trong.
 5. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.