Bước 6. Chọn thư mục đích

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131447

Bước này có thể được truy cập nếu bạn chọn Cài đặt tùy chỉnh ứng dụng.

Ở bước này, bạn có thể quy định đường dẫn đến thư mục đích có cài đặt ứng dụng. Để chọn thư mục đích cho ứng dụng, nhấn nút Duyệt.

Để xem thông tin về không gian khả dụng trên các ổ cứng cục bộ, nhấn nút Ổ đĩa. Thông tin sẽ được hiển thị trong cửa sổ Yêu cầu Không gian Ổ đĩa được mở ra.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.