Tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123514

Bạn có thể thiết lập Chống virus cho tập tin để tự động tạm ngưng tại một thời điểm cụ thể, hoặc khi xử lý các chương trình cụ thể.

Tạm ngưng Chống virus cho tập tin khi nó xung đột với một số chương trình là một biện pháp khẩn cấp. Trong trường hợp xảy ra xung đột trong quá trình hoạt động của một thành phần, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky (https://companyaccount.kaspersky.com). Các chuyên gia hỗ trợ sẽ giúp bạn thiết lập Chống virus cho tập tin để chạy cùng với các chương trình khác trên máy tính của bạn.

Để thiết lập tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tập tin.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tập tin sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho tập tin sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, chọn thẻ Bổ sung.
 5. Trong mục Tạm dừng tác vụ:
  • Để thiết lập tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin tại một thời điểm cụ thể, chọn hộp kiểm Theo lập lịch và nhấn nút Lập lịch.

   Cửa sổ Tạm dừng tác vụ sẽ được mở ra.

  • Để thiết lập tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin khi khởi chạy các ứng dụng cụ thể, chọn hộp kiểm Lúc ứng dụng khởi động và nhấn nút Lựa chọn.

   Cửa sổ Ứng dụng sẽ được mở ra.

 6. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn đang thiết lập tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin tại một thời điểm cụ thể, trong cửa sổ Tạm dừng tác vụ, sử dụng các trường Tác vụ tạm dừng lúc và Khôi phục lại tác vụ lúc để quy định khoảng thời gian (theo định dạng HH:MM) trong đó Chống virus cho tập tin được tạm ngưng. Nhấn OK.
  • Nếu bạn đang thiết lập tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin khi khởi chạy các ứng dụng cụ thể, sử dụng các nút Thêm, Chỉnh sửa và Gỡ bỏ trong cửa sổ Ứng dụng để tạo một danh sách các ứng dụng mà trong thời gian hoạt động của chúng, Chống virus cho tập tin sẽ bị tạm ngưng. Nhấn OK.
 7. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.