Cung cấp cho người dùng một khóa khôi phục cho các ổ cứng được mã hóa với BitLocker

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130939

Để gửi đến một người dùng một khóa khôi phục cho ổ cứng hệ thống được mã hóa bởi BitLocker:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy tính của người dùng yêu cầu truy cập đến ổ đĩa được mã hóa.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Trên thẻ Các thiết bị, chọn máy tính của người dùng yêu cầu truy cập đến ổ đĩa di động được mã hóa.
 5. Nhấn phải chuột để mở menu ngữ cảnh và chọn Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến.

  Cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến, chọn thẻ Truy cập một ổ đĩa hệ thống được bảo vệ bởi BitLocker.
 7. Nhắc người dùng nhập ID khóa khôi phục được ghi trong cửa sổ nhập mật khẩu BitLocker, và so sánh nó với ID trong trường ID khóa phục hồi.

  Nếu các ID không khớp nhau, khóa này sẽ không thể khôi phục truy cập đến ổ đĩa hệ thống được quy định. Hãy đảm bảo là tên của máy tính được chọn khớp với tên máy tính của người sử dụng.

 8. Gửi đến người dùng khóa được ghi trong trường Khóa phục hồi.

Để gửi đến một người dùng một khóa khôi phục cho ổ cứng không phải ổ cứng hệ thống được mã hóa bởi BitLocker:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thư mục Bổ sungMã hóa và bảo vệ dữ liệuThiết bị được mã hóa.

  Không gian làm việc sẽ hiển thị một danh sách thiết bị được mã hóa.

 3. Trong không gian làm việc, chọn thiết bị được mã hóa mà bạn muốn khôi phục truy cập.
 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh và chọn Nhận khóa truy cập đến thiết bị được mã hóa cụ thể.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Khôi phục truy cập đến một ổ đĩa được mã hóa với BitLocker.

 5. Nhắc người dùng nhập ID khóa khôi phục được ghi trong cửa sổ nhập mật khẩu BitLocker, và so sánh nó với ID trong trường ID khóa phục hồi.

  Nếu các ID không khớp nhau, khóa này sẽ không thể khôi phục truy cập đến ổ đĩa được quy định. Hãy đảm bảo là tên của máy tính được chọn khớp với tên máy tính của người sử dụng.

 6. Gửi đến người dùng khóa được ghi trong trường Khóa phục hồi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.