Bước 3. Xem Thỏa thuận Giấy phép

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44837

Ở bước này, bạn nên xem thỏa thuận giấy phép giữa bạn và Kaspersky.

Đọc kỹ Thỏa thuận Giấy phép và nếu bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của giấy phép, chọn hộp kiểm Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận bản quyền.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.