Bật tính năng giám sát tất cả các cổng mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133786

Để bật tính năng giám sát tất cả các cổng mạng:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Bảo vệ Chống virus.

    Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Trong mục Các cổng được giám sát, chọn Giám sát tất cả các cổng mạng.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.