Quản lý các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128031

Bạn có thể thực hiện hành động sau cho các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động:

  • Thêm một quy tắc mới
  • Tạo hoặc thay đổi điều kiện kích hoạt của một quy tắc
  • Sửa trạng thái của quy tắc

    Một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động có thể được bật (hộp kiểm đối diện quy tắc được chọn) hoặc tắt (hộp kiểm đối diện quy tắc bị xóa). Ở chế độ mặc định, một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được bật sau khi nó được tạo.

  • Xóa quy tắc

     

Trong mục này:

Bổ sung và sửa một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

Bổ sung một điều kiện kích hoạt cho một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

Thay đổi trạng thái của một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

Kiểm tra quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.