Thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc gói tin mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133744

Để thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc gói tin mạng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Tường lửa.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Tường lửa sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Những quy tắc cho gói tin mạng.

  Cửa sổ Tường lửa sẽ được mở ra thẻ Những quy tắc cho gói tin mạng.

 4. Trong danh sách, chọn quy tắc gói tin mạng có hành động mà bạn muốn thay đổi.
 5. Trong cột Quyền, nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh và chọn hành động mà bạn muốn gán:
  • Cho phép
  • Ngăn chặn
  • Theo quy tắc ứng dụng
  • Báo cáo sự kiện
 6. Trong cửa sổ Tường lửa, nhấn OK
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.