Thiết lập Chống virus cho thư điện tử

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128358

Bạn có thể làm như sau để thiết lập Chống virus cho thư điện tử:

 • Thay đổi cấp độ bảo mật email.

  Bạn có thể chọn một trong các cấp độ bảo mật email được thiết lập sẵn hoặc thiết lập một cấp độ bảo mật email tùy chỉnh.

  Nếu bạn đã thay đổi cấu hình cấp độ bảo mật email, bạn luôn có thể hoàn tác lại đến cấu hình cấp độ bảo mật email được khuyến nghị.

 • Thay đổi hành động được Kaspersky Endpoint Security thực hiện đối với các email bị nhiễm.
 • Sửa phạm vi bảo vệ của Chống virus cho thư điện tử.
 • Thiết lập quét các tập tin hỗn hợp được đính kèm email.

  Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng quét các tập tin đính kèm email, giới hạn kích cỡ tối đa của các tập tin đính kèm email được quét, và giới hạn thời gian quét tối đa cho các tập tin đính kèm email.

 • Thiết lập lọc theo kiểu tập tin đính kèm email.

  Lọc các tập tin đính kèm email theo kiểu cho phép tự động đổi tên hoặc xóa các tập tin thuộc những kiểu được quy định.

 • Thiết lập Trình phân tích suy nghiệm.

  Để tăng hiệu quả bảo vệ, bạn có thể sử dụng phân tích suy nghiệm. Trong phân tích suy nghiệm, Kaspersky Endpoint Security sẽ phân tích hoạt động của các ứng dụng trong hệ điều hành. Phân tích suy nghiệm có thể phát hiện các mối đe dọa trong email chưa có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky Endpoint Security.

 • Thiết lập quét email trong Microsoft Office Outlook.

  Một phần mở rộng nhúng có thể được sử dụng cho trình khách email Microsoft Office Outlook cho phép thiết lập dễ dàng cấu hình quét email.

  Khi làm việc với các trình khách email khác, bao gồm Microsoft Outlook Express®, Windows Mail, và Mozilla Thunderbird, thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ quét lưu lượng của các giao thức SMTP, POP3, IMAP, và NNTP.

  Khi làm việc với trình khách email Mozilla Thunderbird, Chống virus cho thư điện tử sẽ không quét các email được truyền qua giao thức IMAP để phát hiện virus và các mối đe dọa khác nếu bộ lọc được sử dụng để di chuyển email từ thư mục Hộp thư đến.

Trong mục này:

Thay đổi cấp độ bảo mật email

Thay đổi hành động xử lý các email bị nhiễm

Sửa phạm vi bảo vệ của Chống virus cho thư điện tử

Quét các tập tin hỗn hợp được đính kèm email

Lọc các tập tin đính kèm email

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.