Nhận quyền truy cập đến các thiết bị được mã hóa thông qua giao diện của ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128092

Các chỉ dẫn này dành cho người sử dụng của máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Để nhận quyền truy cập đến các thiết bị được mã hóa thông qua giao diện của ứng dụng:

 1. Cố truy cập đến thiết bị được mã hóa mà bạn cần.

  Cửa sổ Truy cập vào dữ liệu bị chặn sẽ được mở ra.

 2. Gửi tập tin yêu cầu truy cập với phần mở rộng kesdc đến quản trị viên mạng LAN doanh nghiệp cho thiết bị được mã hóa. Để làm điều này, thực hiện một trong các hành động sau:
  • Để email tập tin yêu cầu truy cập được tạo cho thiết bị được mã hóa đến quản trị viên mạng LAN doanh nghiệp, nhấn nút Gửi thư điện tử.
  • Để lưu tập tin yêu cầu truy cập vào thiết bị được mã hóa và gửi nó đến quản trị viên mạng LAN doanh nghiệp bằng một phương thức khác, nhấn nút Lưu.

  Nếu bạn đã đóng cửa sổ Truy cập vào dữ liệu bị chặn mà không lưu tập tin yêu cầu truy cập, hoặc không gửi nó đến quản trị viên mạng LAN doanh nghiệp, bạn có thể làm việc này bất cứ lúc nào trong cửa sổ Sự kiện trên thẻ Trạng thái truy cập đến tập tin và thiết bị. Để mở cửa sổ này, nhấn nút main_notification trong cửa sổ chính của ứng dụng.

 3. Nhận và lưu tập tin khóa truy cập vào thiết bị được mã hóa đã được quản trị viên mạng LAN doanh nghiệp tạo và cung cấp đến bạn.
 4. Sử dụng một trong các phương thức sau đây để áp dụng khóa truy cập cho việc truy cập vào thiết bị được mã hóa:
  • Trong bất kỳ trình quản lý tập tin nào, tìm tập tin khóa truy cập vào thiết bị được mã hóa và nhấn đúp để mở nó.
  • Làm các bước sau:
   1. Mở cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security.
   2. Nhấn nút main_notification để mở ra cửa sổ Sự kiện.
   3. Chọn thẻ Trạng thái truy cập đến tập tin và thiết bị.

    Thẻ này hiển thị một danh sách tất cả các yêu cầu truy cập các tập tin và thiết bị được mã hóa.

   4. Chọn yêu cầu mà qua đó bạn đã nhận tập tin khóa truy cập cho việc truy cập vào thiết bị được mã hóa.
   5. Để nạp tập tin khóa truy cập được cung cấp và truy cập thiết bị được mã hóa, nhấn nút Duyệt.

    Hộp thoại Lựa chọn tập tin khóa truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

   6. Trong cửa sổ Lựa chọn tập tin khóa truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows, chọn tập tin được quản trị viên cung cấp với phần mở rộng kesdr và tên khớp với tên của tập tin yêu cầu truy cập tương ứng cho thiết bị được mã hóa.
   7. Nhấn nút Mở.
   8. Trong cửa sổ Trạng thái truy cập đến tập tin và thiết bị, nhấn OK.

Kết quả là, Kaspersky Endpoint Security sẽ cấp quyền truy cập đến thiết bị được mã hóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.