Bật và tắt một loại trừ quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128141

Để bật hoặc tắt một quy tắc loại trừ quét:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra trên thẻ Loại trừ quét.

 4. Chọn quy tắc loại trừ mà bạn cần trong danh sách loại trừ quét.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật một quy tắc loại trừ quét, chọn hộp kiểm cạnh tên của quy tắc loại trừ quét đó.
  • Để tắt một quy tắc loại trừ quét, xóa hộp kiểm cạnh tên của quy tắc loại trừ quét đó.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.