Thiết lập việc cập nhật các mô-đun ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 87929

Để thiết lập việc cập nhật các mô-đun ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn Cập nhật.

  Cấu hình Cập nhật Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Bổ sung, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Chọn hộp kiểm Tải bản cập nhật của mô-đun ứng dụng nếu bạn muốn ứng dụng bao gồm các bản cập nhật mô-đun ứng dụng trong gói cập nhật.
  • Nếu không, xóa hộp kiểm Tải bản cập nhật của mô-đun ứng dụng.
 4. Nếu hộp kiểm Tải bản cập nhật của mô-đun ứng dụng được chọn ở bước trước, quy định các điều kiện mà theo đó ứng dụng sẽ cài đặt bản cập nhật mô-đun ứng dụng:
  • Chọn Cài đặt bản cập nhật quan trọng và đã được phê duyệt nếu bạn muốn ứng dụng tự động cài đặt các bản cập nhật thiết yếu của mô-đun ứng dụng, và các bản cập nhật khác sau khi việc cài đặt chúng được phê duyệt cục bộ thông qua giao diện ứng dụng hoặc sử dụng Kaspersky Security Center.
  • Chọn Chỉ cài đặt bản cập nhật đã được phê duyệt nếu bạn muốn ứng dụng chỉ cài đặt các bản cập nhật mô-đun ứng dụng sau khi việc cài đặt chúng đã được phê duyệt cục bộ thông qua giao diện ứng dụng hoặc sử dụng Kaspersky Security Center.
 5. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.