Quản lý Sao lưu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128132

Nếu một mã độc được phát hiện trong một tập tin, Kaspersky Endpoint Security sẽ chặn tập tin đó, đặt một bản sao của nó vào Sao lưu, và cố gắng khử nhiễm tập tin đó. Nếu quá trình khử nhiễm tập tin thành công, trạng thái của bản sao dự phòng của tập tin sẽ được chuyển thành Đã khử nhiễm. Tập tin sẽ có thể được sử dụng trong thư mục gốc của nó. Nếu một tập tin không thể được khử nhiễm, Kaspersky Endpoint Security sẽ xóa nó khỏi thư mục gốc. Bạn có thể khôi phục tập tin đó từ bản sao dự phòng đến thư mục gốc của nó.

Khi phát hiện một mã độc trong một tập tin thuộc ứng dụng Windows Store, Kaspersky Endpoint Security sẽ ngay lập tức xóa tập tin đó mà không di chuyển một bản sao của nó đến Sao lưu. Bạn có thể khôi phục tính toàn vẹn của ứng dụng Windows Store sử dụng các công cụ phù hợp của hệ điều hành Microsoft Windows 8 (xem tập tin trợ giúp của Microsoft Windows 8 để biết thêm chi tiết về cách khôi phục ứng dụng Windows Store).

Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động xóa các bản sao dự phòng của các tập tin thuộc bất cứ trạng thái nào khỏi Sao lưu sau khi thời hạn lưu trữ được quy định trong thiết lập của ứng dụng đã trôi qua.

Bạn cũng có thể xóa thủ công bất kỳ bản sao nào của một tập tin khỏi Sao lưu.

Danh sách các bản sao dự phòng của tập tin được trình bày dưới dạng bảng.

Trong lúc quản lý Sao lưu, bạn cũng có thể thực hiện các hành động sau với bản sao dự phòng của các tập tin:

  • Xem danh sách bản sao dự phòng của các tập tin.
  • Khôi phục tập tin từ các bản sao dự phòng đến thư mục gốc của chúng.
  • Xóa bản sao dự phòng của tập tin khỏi Sao lưu.

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động sau khi quản lý dữ liệu trong bảng:

  • Lọc các bản sao dự phòng theo cột, bao gồm theo các điều kiện lọc tùy chỉnh.
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm bản sao dự phòng.
  • Sắp xếp các bản sao dự phòng.
  • Thay đổi thứ tự và nhóm cột được hiển thị trong bảng các bản sao dự phòng.

Bạn có thể sao chép các sự kiện Sao lưu được chọn vào bảng nháp. Để chọn nhiều tập tin Sao lưu, nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh của bất kỳ tập tin nào và chọn Chọn tất cả. Để bỏ chọn các tập tin mà bạn không muốn quét, nhấn vào chúng khi đang giữ phím CTRL.

Trong mục này:

Khôi phục các tập tin từ Sao lưu

Xóa bản sao dự phòng của tập tin khỏi Sao lưu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.