Cài đặt thành phần Phòng chống Tấn công BadUSB

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 97224

Nếu bạn đã chọn cài đặt cơ bản hoặc tiêu chuẩn trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security, thành phần Phòng chống Tấn công BadUSB sẽ không khả dụng. Để cài đặt nó, bạn phải thay đổi nhóm các thành phần của ứng dụng.

Để cài đặt thành phần Phòng chống Tấn công BadUSB:

  1. Trong menu Start, chọn Applications → Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows → Modify, Repair, or Remove.

    Trình hướng dẫn cài đặt sẽ được bắt đầu.

  2. Trong cửa sổ Thay đổi, Sửa chữa, hoặc Gỡ bỏ ứng dụng của Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng, nhấn nút Thay đổi.

    Việc này sẽ mở ra cửa sổ Cài đặt tùy chỉnh của Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng.

  3. Trong menu ngữ cảnh của biểu tượng cạnh tên của thành phần Phòng chống Tấn công BadUSB, chọn mục Tính năng này sẽ được cài đặt trên ổ cứng của máy tính.
  4. Nhấn nút Tiếp theo.
  5. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn cài đặt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.