Chọn hành động trong trường hợp phát hiện hoạt động độc hại trong một chương trình

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128013

Để lựa chọn hành động cần thực hiện nếu một chương trình tham gia vào một hoạt động độc hại, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Giám sát Hệ thống.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Giám sát Hệ thống sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Hành động khi phát hiện nguy hiểm, trong danh sách hiện lên Phát hiện phần mềm độc hại đang hoạt động, chọn hành động sau:
  • Lựa chọn hành động tự động.
  • Di chuyển tập tin đến Cách ly.
  • Chấm dứt chương trình độc hại.
  • Bỏ qua.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.