Xem trạng thái mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128095

Để xem trạng thái mã hóa của dữ liệu máy tính:

  1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
  2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy tính liên quan.
  3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.

    Thẻ Các thiết bị trong không gian làm việc sẽ hiển thị thuộc tính của các máy tính trong nhóm quản trị được chọn.

  4. Trên thẻ Các thiết bị trong không gian làm việc, vuốt thanh cuộn sang tận cùng bên phải.

    Cột Trạng thái mã hóa sẽ hiển thị trạng thái mã hóa của dữ liệu về các máy tính trong nhóm quản trị được chọn. Trạng thái này được tạo dựa trên thông tin về tình trạng mã hóa tập tin trên các ổ đĩa cục bộ của máy tính, tình trạng mã hóa của các ổ cứng máy tính, và tình trạng mã hóa các ổ đĩa di động được kết nối đến máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.