Bước 4. Chọn kiểu cài đặt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127978

Ở bước này, bạn có thể chọn kiểu cài đặt Kaspersky Endpoint Security phù hợp nhất:

  • Cài đặt cơ bản. Nếu bạn chọn kiểu cài đặt này, các thành phần bảo vệ, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng và Giám sát Lỗ hổng bảo mật sẽ được cài đặt trên máy tính với những cấu hình được khuyến nghị bởi các chuyên gia Kaspersky.
  • Cài đặt tiêu chuẩn. Nếu bạn chọn loại cài đặt này, các thành phần bảo vệ và kiểm soát với cấu hình được khuyến nghị bởi Kaspersky sẽ được cài đặt trên máy tính.
  • Cài đặt tùy chỉnh. Nếu bạn chọn kiểu cài đặt này, bạn sẽ được nhắc để chọn các thành phần được cài đặt và quy định thư mục đích cho ứng dụng.

    Kiểu cài đặt này cho phép bạn cài đặt các thành phần không được bao gồm trong các kiểu cài đặt cơ bản và tiêu chuẩn.

Cài đặt tiêu chuẩn được chọn theo mặc định.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.