Thiết lập Chống virus cho web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128017

Bạn có thể làm như sau để thiết lập cho Chống virus cho web:

 • Thay đổi cấp độ bảo mật lưu lượng web.

  Bạn có thể chọn một trong nhiều cấp độ bảo mật được cài đặt sẵn cho lưu lượng web được nhận hoặc truyền tải qua các giao thức HTTP và FTP, hoặc thiết lập một cấp độ bảo mật tùy chỉnh cho lưu lượng web.

  Nếu bạn đã thay đổi cấu hình cấp độ bảo mật lưu lượng web, bạn luôn có thể hoàn tác lại đến cấu hình cấp độ bảo mật lưu lượng web được khuyến nghị.

 • Thay đổi hành động được Kaspersky Endpoint Security thực hiện khi phát hiện các đối tượng web độc hại.

  Nếu việc phân tích một đối tượng HTTP cho thấy nó có chứa mã độc, phản ứng của Chống virus cho web sẽ tùy thuộc vào hành động mà bạn đã quy định.

 • Thiết lập tính năng đối chiếu các URL với cơ sở dữ liệu các địa chỉ web lừa đảo và độc hại của Chống virus cho web.
 • Thiết lập việc sử dụng phân tích suy nghiệm khi quét lưu lượng web để tìm virus và các chương trình độc hại khác.

  Để tăng hiệu quả bảo vệ, bạn có thể sử dụng phân tích suy nghiệm. Trong phân tích suy nghiệm, Kaspersky Endpoint Security sẽ phân tích hoạt động của các ứng dụng trong hệ điều hành. Phân tích suy nghiệm có thể phát hiện các mối đe dọa chưa có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky Endpoint Security.

 • Thiết lập việc sử dụng phân tích suy nghiệm khi quét lưu lượng web để tìm các liên kết lừa đảo.
 • Tối ưu tính năng quét lưu lượng web được đến và đi thông qua các giao thức HTTP và FTP của Chống virus cho web.
 • Tạo một danh sách các URL được tin tưởng.

  Bạn có thể tạo ra một danh sách các URL có nội dung mà bạn tin tưởng. Chống virus cho web sẽ không phân tích thông tin từ các URL được tin tưởng để phát hiện virus và các mối đe dọa khác. Tùy chọn này có thể hữu ích, chẳng hạn như khi Chống virus cho web can thiệp với việc tải về một tập tin từ một website đã biết.

  Một URL có thể là địa chỉ của một trang web cụ thể, hoặc địa chỉ của một website.

Trong mục này:

Thay đổi cấp độ bảo mật lưu lượng web

Thay đổi hành động xử lý các đối tượng lưu lượng web độc hại

Chống virus cho web sẽ đối chiếu các URL với cơ sở dữ liệu các địa chỉ web lừa đảo và độc hại.

Sử dụng Trình phân tích suy nghiệm với Chống virus cho web

Sửa danh sách các URL tin tưởng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.