Bổ sung và sửa một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123275

Để bổ sung hoặc sửa một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Lựa chọn Bật Kiểm soát ứng dụng khởi động để có thể sửa cấu hình của thành phần này.
 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bổ sung một quy tắc, nhấn vào nút Thêm.
  • Nếu bạn muốn sửa một quy tắc hiện có, chọn nó trong danh sách các quy tắc và nhấn nút Chỉnh sửa.

  Cửa sổ Quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được mở ra.

 5. Nhập hoặc sửa cấu hình của quy tắc:
  1. Trong trường Tên quy tắc, nhập hoặc sửa tên của quy tắc.
  2. Trong bảng Bao gồm các điều kiện, tạo hoặc sửa danh sách các điều kiện bao gồm kích hoạt quy tắc bằng cách nhấn các nút Thêm, Chỉnh sửa, Gỡ bỏ và Chuyển đổi thành loại trừ.
  3. Trong bảng Loại trừ các điều kiện, tạo hoặc sửa danh sách các điều kiện loại trừ kích hoạt quy tắc bằng cách nhấn các nút Thêm, Chỉnh sửa, Gỡ bỏ và Chuyển đổi thành điều kiện bao gồm.
  4. Nếu cần thiết, thay đổi loại điều kiện kích hoạt quy tắc:
   • Để thay đổi loại điều kiện từ điều kiện bao gồm sang điều kiện loại trừ, chọn một điều kiện trong bảng Bao gồm các điều kiện và nhấn nút Chuyển đổi thành loại trừ.
   • Để thay đổi loại điều kiện từ điều kiện loại trừ sang điều kiện bao gồm, chọn một điều kiện trong bảng Loại trừ các điều kiện và nhấn nút Chuyển đổi thành điều kiện bao gồm.
  5. Tổng hợp hoặc sửa một danh sách người dùng và / hoặc nhóm người dùng được phép hay không được phép khởi động các ứng dụng đáp ứng được điều kiện kích hoạt quy tắc. Để thực hiện điều này, nhấn nút Thêm trong bảng Quan trọng và quyền của họ.

   Cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng trong Microsoft Windows sẽ được mở ra. Cửa sổ này cho phép bạn lựa chọn người dùng và / hoặc nhóm người dùng.

   Theo mặc định, giá trị Tất cả mọi người sẽ được thêm vào danh sách người dùng. Quy tắc này được áp dụng cho tất cả người dùng.

   Nếu không có người dùng nào được quy định trong bảng, quy tắc không thể được lưu lại.

  6. Trong bảng Quan trọng và quyền của họ, chọn các hộp kiểm Cho phép hoặc Ngăn chặn đối diện với người dùng và / hoặc nhóm người dùng để xác định quyền khởi động ứng dụng của họ.

   Hộp kiểm được chọn theo mặc định phụ thuộc vào chế độ hoạt động của Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  7. Chọn hộp kiểm Từ chối người sử dụng khác nếu bạn muốn tất cả người dùng không có tên trong cột Quan trọng và không thuộc nhóm người dùng được quy định trong cột Quan trọng bị chặn khỏi việc khởi động các ứng dụng khớp với điều kiện kích hoạt quy tắc.

   Nếu hộp kiểm Từ chối người sử dụng khác bị xóa, Kaspersky Endpoint Security sẽ không kiểm soát việc khởi động các ứng dụng của những người dùng không được quy định trong bảng Quan trọng và quyền của họ và không thuộc nhóm người dùng được quy định trong bảng Quan trọng và quyền của họ.

  8. Nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security coi các ứng dụng khớp với điều kiện kích hoạt quy tắc là các trình cập nhật được tin tưởng, được phép khởi động các ứng dụng khác không có quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động, chọn hộp kiểm Những cập nhật tin tưởng.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.