Sửa danh sách các URL tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128021

Để tạo một danh sách các URL được tin tưởng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho web sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho web sẽ được mở ra.

 4. Chọn thẻ URL được tin tưởng.
 5. Chọn hộp kiểm Không quét lưu lượng web từ các địa chỉ web được tin tưởng.
 6. Tạo một danh sách các URL / trang web có nội dung mà bạn tin tưởng. Để tạo một danh sách:
  1. Nhấn vào nút Thêm.

   Cửa sổ Địa chỉ web / Địa chỉ đại diện web sẽ được mở ra.

  2. Nhập địa chỉ của website / trang web hoặc mặt nạ địa chỉ của website / trang web.
  3. Nhấn OK.

   Một hồ sơ mới sẽ xuất hiện trong danh sách các URL được tin tưởng.

 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.