Informacje o przełączaniu Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne

19 marca 2024

ID 10419

Początkowe ustawienia połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym są definiowane podczas instalacji Agenta sieciowego. Aby przełączać Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne, można skorzystać z reguł przełączania. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku agentów sieciowych zainstalowanych na urządzeniach z systemem Windows lub macOS.

Reguły przełączania mogą być uruchamiane przy zmianie następujących parametrów sieci:

 • Domyślny adres bramy.
 • Adres IP serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP).
 • Sufiks DNS podsieci.
 • Adres IP sieciowego serwera DNS.
 • Dostępność domeny Windows. Ten parametr jest dostępny tylko dla urządzeń z systemem Windows.
 • Adres i maska podsieci.
 • Adres IP sieciowego serwera WINS. Ten parametr jest dostępny tylko dla urządzeń z systemem Windows.
 • Nazwa DNS lub NetBIOS urządzenia klienckiego.
 • Dostępność adresu połączenia SSL.

Jeśli reguły przełączania Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne zostały zmienione, Agent sieciowy odpowiada na zmiany w parametrach sieci w następujący sposób:

 • Jeśli ustawienia sieci pokrywają się z ustawieniami jednej z utworzonych reguł, Agent sieciowy nawiąże połączenie z Serwerem administracyjnym określonym w tej regule. Aplikacje zainstalowane na urządzeniach klienckich przełączają się do zasady użytkownika mobilnego pod warunkiem, że takie zachowanie jest dozwolone przez regułę.
 • Jeśli nie jest stosowana żadna z reguł, Agent sieciowy przywróci ustawienia domyślne połączenia z Serwerem administracyjnym określone podczas instalacji. Aplikacje zainstalowane na urządzeniach klienckich przywracają aktywne profile.
 • Jeśli Serwer administracyjny jest niedostępny, Agent sieciowy używa zasad użytkownika mobilnego.

Agent sieciowy przełącza się do zasady użytkownika mobilnego tylko wtedy, gdy opcja Włącz tryb użytkownika mobilnego, gdy Serwer administracyjny nie jest dostępny jest włączona w ustawieniach zasady Agenta sieciowego.

Ustawienia połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym są zapisywane w profilu połączenia. W profilu połączenia możesz utworzyć reguły przełączania urządzeń klienckich do zasad użytkownika mobilnego, a także skonfigurować profil tak, aby mógł być używany tylko do pobierania uaktualnień.

Zobacz również

Tworzenie reguły aktywacji profilu zasad

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.