Konfigurowanie serwera MySQL x64 do pracy z Kaspersky Security Center 14.2

19 marca 2024

ID 220593

Jeśli używasz MySQL DBMS dla Kaspersky Security Center, włącz obsługę InnoDB i pamięci MEMORY oraz kodowania UTF-8 i UCS-2.

Zalecane ustawienia dla pliku my.ini

W celu skonfigurowania pliku my.ini:

 1. Otwórz plik my.ini w dowolnym edytorze tekstu.
 2. Dodaj następujące wiersze do sekcji [mysqld] pliku my.ini:

  sort_buffer_size=10M

  join_buffer_size=20M

  tmp_table_size=600M

  max_heap_table_size=600M

  key_buffer_size=200M

  innodb_buffer_pool_size=the real value must be no less than 80% of the expected KAV database size

  innodb_thread_concurrency=20

  innodb_flush_log_at_trx_commit=0 (in most cases, the server uses small transactions)

  innodb_lock_wait_timeout=300

  max_allowed_packet=32M

  max_connections=151

  max_prepared_stmt_count=12800

  table_open_cache=60000

  table_open_cache_instances=4

  table_definition_cache=60000

  Należy pamiętać, że określona w wartości innodb_buffer_pool_size pamięć jest przydzielana podczas uruchamiania serwera. Jeśli rozmiar bazy danych jest mniejszy niż określony rozmiar bufora, przydzielana jest tylko wymagana pamięć. Rzeczywisty rozmiar przydzielonej pamięci jest o około 10 procent większy niż określony rozmiar bufora. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji MySQL.

  Zalecane jest użycie wartości parametru innodb_flush_log_at_trx_commit = 0, ponieważ wartości „1” lub „2” negatywnie wpływają na prędkość działania MySQL.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.