Dodawanie plików wykonywalnych dotyczących zdarzeń do kategorii aplikacji

19 marca 2024

ID 186329

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Po skonfigurowaniu Kontroli aplikacji w zasadach Kaspersky Endpoint Security for Windows, na liście zdarzeń zostaną wyświetlone następujące zdarzenia:

 • Zablokowano uruchomienie aplikacji (zdarzenie Krytyczne). To zdarzenie jest wyświetlane, jeśli skonfigurowałeś Kontrolę aplikacji do stosowania reguł.
 • Zablokowane uruchomienie aplikacji w trybie testowym (zdarzenie Informacje). To zdarzenie jest wyświetlane, jeśli skonfigurowałeś Kontrolę aplikacji do testowania reguł.
 • Wiadomość do administratora o zakazie uruchamiania aplikacji (zdarzenie ostrzegawcze). To zdarzenie jest wyświetlane, jeśli skonfigurowałeś Kontrolę aplikacji do stosowania reguł i użytkownik zażądał dostępu do aplikacji, która jest zablokowana podczas uruchamiania.

Zalecane jest utworzenie wyborów zdarzeń, aby przeglądać zdarzenia dotyczące działania Kontroli aplikacji.

Możesz dodać pliki wykonywalne dotyczące zdarzeń Kontroli aplikacji do istniejącej kategorii aplikacji lub do nowej kategorii aplikacji. Możesz dodać pliki wykonywalne tylko do kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie.

W celu dodania plików wykonywalnych związanych ze zdarzeniami Kontroli aplikacji do kategorii aplikacji:

 1. W menu głównym przejdź do Monitorowanie i raportowanie → Wybory zdarzeń.

  Zostanie wyświetlona lista wyborów zdarzeń.

 2. Wybierz wybór zdarzeń, aby przeglądać zdarzenia związane z Kontrolą aplikacji oraz uruchomić ten wybór zdarzeń.

  Jeśli nie utworzyłeś wyboru zdarzeń dotyczącego Kontroli aplikacji, możesz wybrać i uruchomić predefiniowany wybór, na przykład, Ostatnie zdarzenia.

  Zostanie wyświetlona lista zdarzeń.

 3. Wybierz zdarzenia, których skojarzone pliki wykonywalne chcesz dodać do kategorii aplikacji, a następnie kliknij przycisk Przypisz do kategorii.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 4. W kroku kreatora określ odpowiednie ustawienia:
  • W sekcji Akcja na pliku wykonywalnym związanym ze zdarzeniem wybierz jedną z następujących opcji:
   • Dodaj do nowej kategorii aplikacji
   • Dodaj do istniejącej kategorii aplikacji
  • W sekcji Typ reguły wybierz jedną z następujących opcji:
   • Reguły dodawania do włączeń
   • Reguły dodawania do wykluczeń
  • W sekcji Parametr użyty jako warunek wybierz jedną z następujących opcji:
   • Szczegóły certyfikatu (lub sumy kontrolne SHA-256 dla plików bez certyfikatu)
   • Szczegóły certyfikatu (pliki bez certyfikatu zostaną pominięte)
   • Tylko SHA-256 (pliki bez sumy kontrolnej zostaną pominięte)
   • Tylko MD5 (tryb wycofany, wyłącznie dla wersji Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 )
 5. Kliknij OK.

Jeśli kreator zakończy działanie, pliki wykonywalne dotyczące zdarzeń Kontroli aplikacji są dodawane do istniejącej kategorii aplikacji lub do nowej kategorii aplikacji. Możesz przejrzeć ustawienia kategorii aplikacji, które zmodyfikowałeś lub utworzyłeś.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Kontroli aplikacji, zapoznaj się z następującymi tematami Pomocy:

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.